Email van Hoofd Voorlichting VVD-Tweede Kamerfractie aan M. Uittenbogaard

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Geachte heer Uittenbogaard,

Op vrijdag 8 maart jl. ontving de fractievoorzitter van de VVD, de heer Zijlstra, een persbericht van u.
De heer Zijlstra heeft mij verzocht u te laten weten geen prijs te stellen op toezending van enige berichten van u.
Ik verzoek u dan ook de heer Zijlstra van uw mailingslist te verwijderen.

Henri J. Kruithof
Hoofd Voorlichting
VVD-Tweede Kamerfractie
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie[Reactie Uittenbogaard:]

Ik zal hem van de lijst verwijderen.
Overigens staat er een fout in uw email. Ik lees daar Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Vrijheid en Democratie dienen te worden geschrapt daar de VVD daar niets mee heeft.

gegroet,
Marthijn Uittenbogaard

bron: Email van Henri J. Kruithof (Hoofd Voorlichting VVD-Tweede Kamerfractie) aan Marthijn Uittenbogaard (ex-voorzitter Vereniging Martijn); Emails van: 11 maart 2013