Emancipatie van de pedofiele gedragsvorm

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Vanuit de gedachte dat de pedofiele relatie een positieve belevingsmogelijkheid voor beide partners kan inhouden, willen wij werken aan emancipatie van de pedofiele gedragsvorm. Verandering in het denken over seksualiteit van kinderen en jongeren is daartoe een eerste vereiste; wij geven daarom voorlichting aan ouders, opvoeders en hulpverleners en verschaffen hun informatie betreffende pedofilie. Daarnaast trachten wij te voorzien in een gespreksmogelijkheid voor pedofielen, een gelegenheid om in informele sfeer elkaar te ontmoeten, met name in de zogenaamde huiskamerbijeenkomsten, en bemiddelen wij in voorkomende gevallen bij hulpverlening. Voor inlichtingen: NVSH Aktie en Informatiecentrum, Blauwburgwal 7-9, Amsterdam [...].

bron: 'Amsterdam werkgroep Pedofilie'; Sekstant, no. 3; maart 1974