Evaluatie diverse aktiviteiten: voorlichting C.O.C.-jongeren in Amsterdam

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

DK [lid K.V.H. (Kommissie Voorlichting en Hulpverlening) "Martijn"] heeft voorlichting gegeven aan de jongeren van het C.O.C. in Amsterdam. Er waren zo'n 20 à 30 personen aanwezig. Er waren erg veel vragen, veel konfrontaties en een uitnodiging van MVS (lokale radio) voor een thema-uitzending. Wordt behandeld bij een duidelijke vraagstelling. De diskussie zelf verliep in een prettige sfeer, alleen om tijdens zo'n diskussie zowel de rol van gespreksleider en voorlichter te vervullen wordt als onprettig ervaren. Gepleit wordt voorlichting met twee personen te doen. Ook het aanwezig zijn van goed voorlichtingsmateriaal wordt wenselijk geacht. Dit wordt een punt voor de volgende vergadering.

bron: 'Evaluatie diverse aktiviteiten: voorlichting C.O.C.-jongeren in Amsterdam'; Uit de notulen van K.V.H. "Martijn"; 15 januari 1990