Folder: Zedelijkheidswetgeving vernieuwd

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De manier waarop de leeftijdsgrenzen nu in de zedenwet zijn neergelegd, is de neerslag van een brede maatschappelijke discussie. Tot 12 jaar zijn alle seksuele contacten verboden. Niet - zoals in de oude wet - omdat die contacten moreel verwerpelijk zouden zijn. Wèl, omdat de wet de bescherming tegen seksueel geweld zwaarder laat wegen dan dat ze mogelijk positieve contacten wil ontzien. De goeden moeten onder de kwaden lijden. Kinderen worden mondiger. Voorlichting over seksualiteit en menselijke verhoudingen stelt ze beter in staat een situatie te beoordelen, om seksueel geweld te onderkennen. Vanaf 12 jaar houdt de wet daarom rekening met de wil van een kind.

bron: Uit de folder 'Zedelijkheidswetgeving vernieuwd'; Tekst: Dirk K. [edit]; Redactie: Willemien Ruygrok; Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC; oktober 1991