Forumdiscussie - Verslag van het symposium

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Tijdens de forumdiscussie kwamen een aantal vragen aan de orde waar uitvoerig op ingegaan werd. De eerste vraag luidde: "Hoe zouden de ouders van kinderen die bij een pedofiele relatie betrokken zijn, hiermee om kunnen gaan of om moeten gaan?" Willem O. [actief lid NVSH-werkgroep pedofilie te Utrecht] benadrukte het feit, dat kinderen vaak zelf zo'n relatie aangaan en dat ook zelf willen. De mening van de ouders acht hij niet belangrijk.

Wijnand Sengers [zenuwarts] voegt hieraan toe dat het aanhoren van de bezwaren van de ouders veel duidelijk kunnen maken. Als de zaal het verband legt tussen pedofilie en incest en de gevolgen voor het kind, heeft Wijnand het volgende commentaar. "Deze twee zaken worden teveel met elkaar vergeleken. Er zijn echter waarschijnlijk meer verschillen dan overeenkomsten". Vervolgens geeft hij aan dat er grote verschillen bestaan in relaties en dat er bij incest sprake moet zijn van sexueel contact, terwijl dit bij een pedofiele relatie bij voorbaat niet behoeft te zijn.

Kathinka Kolbert [actief voor het COC en vroegere medewerkster VARA Ombudsman] vertelt dat haar zoon een pedofiele relatie heeft gehad en dat zij dat als positief ervaarde. Zij wil hiermee aangeven dat persoonlijke normen en waarden bepalen hoe je pedofilie waardeert. Vanuit de zaal wordt ook de mening geopperd, dat het belangrijkste verschil tussen pedofilie en incest is, dat er bij incest geen sprake is van een vrije keuze van het kind. Incest is dan ook een vorm van kindermishandeling.

bron: Forumdiscussie; Verslag van het symposium gehouden op 31 oktober 1986 ter gelegenheid van het afscheid en 25-jarig jubileum van dr. Wijnand Sengers; Instituut voor Preventie en Sociale Psychiatrie, Erasmus Universiteit Rotterdam; Instituutspublicatie nr. 73; 31 oktober 1986