Freuds rampzalige herziening van de verleidingstheorie

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

In zijn artikel uit 1932 had [Sándor] Ferenczi de essentie van 'Over de etiologie van de hysterie', [Sigmund] Freuds artikel uit 1896, opnieuw geformuleerd en onderzocht hij voorts de mechanismen die mensen ontwikkelen om de kennis van de kwetsuren uit hun jeugd af te weren. Ferenczi's artikel is een reactie op het feit dat Freud de verleidingstheorie opgaf; er wordt immers in beweerd dat een reëel trauma als zodanig aanleiding kan geven tot gruwelijke fantasieën - dat deze fantasieën uit een reële gebeurtenis voortkomen, en niet als vervanging daarvan dienen. Mensen worden ziek door wat er met ze gebeurd is, niet door wat zij zich verbeelden dat met ze gebeurd is. Ferenczi leek tegen Freud te zeggen; 'U miste de moed de waarheid trouw te blijven en te verdedigen. De beweging die rond u ontstaan is is een produkt van deze lafhartigheid. Ik wil daar geen deel aan hebben. Ik zal niet ingaan tegen mijn geloof in wat ik de waarheid weet.' En zo is het gegaan; Ferenczi stierf zonder iets te herroepen.

bron: Uit het boek 'Traumatische ervaring of fantasie - Freuds rampzalige herziening van de verleidingstheorie' door Jeffrey M. Masson; Van Gennep, Amsterdam; Oorspronkelijke titel: The Assault on Truth, Freud's Suppression of the Seduction Theory; 1984