Geen misbruik

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor het artikel over pedofilie in Scouting Magazine van oktober. Hopelijk brengt dit binnen Scouting Nederland een zinvolle discussie op gang. Toch heb ik enige kanttekeningen bij dit artikel. De relaties die boven water komen ondervinden vaak zo'n grote druk van ouders en politie, dat het kind daarvan de nadelige gevolgen ondervindt en niet, zoals vaak wordt gesuggereerd, door de relatie op zich. Dit laatste gevoel heb ik zelf meegemaakt.

De jongen waarmee ik een relatie had, was zo bang voor ontdekking door omgeving en ouders, dat we dan ook besloten hebben om de relatie te beëindigen. Een andere opmerking over het artikel heb ik t.a.v. het feit dat er gesuggereerd wordt dat een relatie tussen leider en kind gebaseerd wordt op machtsmisbruik. ("misbruik" wordt cursief afgedrukt!) Natuurlijk kan er sprake zijn van machtsmisbruik, maar dat kan in elke relatie voorkomen. Ik denk, dat dat in pedofiele relaties juist veel minder voorkomt (eigen waarneming). De volwassene hoedt zich er in een pedofiele relatie uitdrukkelijk voor, dat hij geen misbruik maakt van het verschil in leeftijd, kennis, kracht en hiërarchische status.

Als ik het beleid van het bestuur goed begrijp, dan wijst zij elke pedofiele relatie af. Of waarom zou je anders, zonder eerst zelfs op verantwoorde wijze te onderzoeken of het kind schade van de relatie heeft geleden, het kind en de "dader" uitleveren aan de politie en de media, die in veel gevallen juist de schade aanrichten. Omdat ik niet uitgeleverd wil worden blijf ik liever anoniem.

bron: Ingezonden brief 'Geen misbruik' door 'een padvindersleider'; Scouting Magazine; januari 1989