Gewoon doen, dat interview!

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Een tijd geleden heb ik een interview gegeven aan de vereniging Martijn. Het was een van de leukste interviews dat naar aanleiding van één van mijn boeken is geschreven. Drie jaar na dato is het interview opgerakeld in de media, wat me veel haatmail heeft opgeleverd. Toch heb ik geen spijt. Welke leeftijdsgrenzen moet je stellen aan seksuele contacten? Twaalf jaar, zoals in Vaticaanstad? Zestien jaar, zoals nu in Nederland? Of achttien jaar, zoals de EU wil? De Franse president Sarkozy wil nu een soort concentratiekampen oprichten, waar pedofielen worden opgesloten, terwijl de gewelddadigheid van pedo's mogelijk eerder een resultaat is van de druk waaronder ze leven dan van hun slechte inborst. Het debat over jongeren en seksueel burgerschap is te belangrijk om uit de weg te gaan uit angsthazerij rond pedofilie. Gewoon doen dus, dat interview!

[Reactie op een vraag van de dichter Ilja Pfeijffer om wel of niet in te gaan op een interview-uitnodiging voor het ledenblad van MARTIJN.]

bron: Ingezonden brief 'Gewoon doen, dat interview!' door Gert Hekma; nrc.next; 28 augustus 2007