GroenLinks bepleit censuur

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Vanavond besteedde NOVA aandacht aan het voorstel van de tweede kamer om censuur op internet wettelijk te verplichten. Al eerder stelde de tweedekamer fractie van GroenLinks hierover schriftelijke vragen, waarin Naïma Azough pleit voor maatregelen die we normaal alleen associëren met totalitaire staten zoals China, Korea of Myanmar. Dit staat echter op gespannen voet met de door GroenLinks zo bepleitte persoonlijke vrijheid.

De tweede kamer, GroenLinks incluis, bepleit dat internet providers worden verplicht om filtersoftware te installeren. Deze software blokkeert alle sites die voorkomen op een lijst die door de politie wordt opgesteld. Op deze manier wil de tweede kamer sites met kinderporno blokkeren. Een nobel doel, dat staat buiten kijf. Maar het doel heiligt in dit geval zeker niet alle middelen! Er zijn namelijk nogal wat nadelen aan een centraal, door de overheid beheerd filter.

Om te beginnen is de lijst niet openbaar: het is dus niet mogelijk om er achter te komen welke sites er allemaal op staan. Dat betekent dat de opstellers van de lijst niet hoeven te stoppen bij kinderporno. Misschien dat de regering bijvoorbeeld op een gegeven moment besluit dat, als het instrument om sites in heel Nederland te blokkeren er dan toch is, alle sites over wiet geblokkeerd moeten worden. Of misschien sites over homoseksualiteit, zoals bijvoorbeeld de website van het COC. Wie bepaalt waar de grens ligt?

bron: Artikel 'GroenLinks bepleit censuur' door Koen Martens; woss.groenlinksweblog.nl/blog/2008/04/10/groenlinks_bepleit_censuur; 10 april 2008