Het COC, leeftijdsgrenzen en pedoseksualiteit

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Maar het beleid van politie en justitie is sindsdien in veel steden (Amsterdam, Utrecht, maar ook elders) verscherpt. Er wordt steeds minder op gelet of de jongere in kwestie het seksuele contact zelf wenste. Een waarschuwing: sinds kort wordt vaak bij een aanklacht zo snel mogelijk huiszoeking gedaan: op zoek naar 'kinder-porno'. [...]

Pedoseksualiteit is een vorm van homo- of heteroseksualiteit en van een verbod op discriminatie mogen 'pedoseksuelen' niet worden uitgezonderd. [...]

Het COC wil dat het verbod op seksueel contact van en met jongeren beneden 16 jaar wordt vervangen door een verbod op seksueel misbruik van jongeren. Het heeft echter ook een compromis voorgesteld. Daarnaast ijvert het COC voor een goede Wet Gelijke Behandeling, een wet waar 'pedoseksuelen' niet van worden uitgesloten.

bron: 'Het COC, leeftijdsgrenzen en pedoseksualiteit' door NVIH COC; 1987