Het COC heeft geen leden, alleen maar subsidie

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Het COC heeft namelijk slechts een handjevol donateurs. De organisatie drijft nagenoeg geheel op overheidssubsidie. Van de 10,8 miljoen euro aan baten in 2019 was ruim 90 procent (ofwel 9,8 miljoen euro) afkomstig van overheden en slechts €146.506 van particulieren. Grootste subsidiegever van het COC, zo weet u inmiddels uit mijn vorige bijdragen, is het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat stelt weliswaar dat organisaties voor 25 procent in eigen inkomsten moeten voorzien, maar wie de kleine lettertjes leest ziet dat dit kwart alle soorten van inkomsten mag beslaan. Uitgezonderd is alleen subsidie van Buitenlandse Zaken. De steun van het departement van minister Sigrid Kaag voor het COC bedraagt met 7,1 miljoen euro in 2019 bijna 66 procent van het totaal (in 2018 zelfs bijna 72 procent). Dat het Ministerie van OCW nog 2,3 miljoen euro bijdraagt, komt dan goed uit. [...]

Kun je organisaties die nauwelijks achterban hebben, die bulken van het geld dat ze inzetten om de publieke opinie te beïnvloeden en die vol zitten met politici die net zo makkelijk switchen tussen een overheidsbaan en eentje bij een NGO, nog goede doelen noemen? Het zijn organisaties met een grote invloed voor en achter de schermen (zie het Klimaatakkoord). Dekt de kwalificatie 'lobbyisten die ijveren voor een particulier belang' niet veel beter de lading? De vraag is: willen we dit gesubsidieerde lobbycircus ook in de komende kabinetsperiode in stand blijven houden?

bron: Artikel 'Het COC heeft geen leden, alleen maar subsidie' door Wouter Roorda; www.wyniasweek.nl/linkse-partijen-en-goede-doelen-gaan-hand-in-hand/; Wynia's Week; 10 maart 2021