Het getuigt juist van een academische scholing dat je een discussie probeert op te roepen

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

"Ik vind zijn verwijdering onterecht. De partij waarvan De Jonge bestuurslid is [PNVD] wil bepaalde dogma's aan de kaak stellen. Dat is toch precies de houding van studenten die je wilt op je universiteit? Het getuigt juist van een academische scholing dat je een discussie probeert op te roepen. Ik vind dat iedereen recht heeft op hoger onderwijs, zolang hij zich aan de fatsoensnormen houdt en niet de wet overtreedt."

bron: Jonathan Mijs, voorzitter van studentenvakbond LsvB; www.ru.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/run/xdl/page&SitIdt=662&VarIdt=621&ItmIdt=648814; Vox magazine; juli 2006