Het mogelijk falen van onze democratie

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Ik ben altijd een groot verdediger van rechtvaardigheid geweest, en daarom zal ik me op dit weblog dan ook opwerpen voor de vermeende Partij van de Pedofielen, zoals deze in de media geschetst wordt. In werkelijkheid is het een partij die bijvoorbeeld streeft naar een soepeler (beter gezegd geen) integratiebeleid, legalisering tot soft- en harddrugs, dat de overheid gratis basiszorg moet leveren. Voor meer over hun standpunten verwijs ik jullie naar het partijprogramma van de PNVD.

Het is een schande, dat wij in de huidige democratie te maken hebben, met het verbieden of onmogelijk maken van vrij gedachtegoed. Kamerleden Khadija Arib en Niesco Dubbelboer dringen er bij minister Donner op aan toch mogelijkheden te zoeken de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Democratie te laten ontbinden. Ik vind het jammer, dat onze moederpartij als sociaal-democraten zo een blok voor het bestaan van de PNVD neer zet. Het punt waar het geschil om gaat, is het standpunt dat jongeren vanaf 12 jaar seksueel contact mogen hebben, en bijvoorbeeld vanaf 16 jaar mogen meespelen in een pornoproductie. Vanuit mijn eigen waarden vind ik het idee verwerpelijk. Kinderen hebben vaak nog geen eigen besef van hun lichaam en daden en kunnen daarom makkelijk gemanipuleerd worden dingen te doen waar ze later spijt van krijgen. Dat terzijde is het alsnog niet correct andermans gedachtegoed te verbieden.

Onze wetten in Nederland zijn ontstaan doordat er mensen opstonden om te verkondigen dat het anders moet. Aan deze fundamentele eigenschap van de Nederlandse democratie moeten we niet toornen. Hoe ernstig het standpunt zich dan mag doen voorkomen. Het is een recht dat je als vrij burger hebt, zelfs als je aan internationale verdragen of de grondwet wilt toornen. Is de politiek er namelijk niet juist om wetten en veranderingen in de samenleving openlijk te bespreken?

bron: Artikel 'Het mogelijk falen van onze democratie' door Michiel Sikkes (bestuurslid Jonge Socialisten; PvdA-jongeren); www.js.nl/weblog; 24 juli 2006