Het paarse levensgevoel: Boris Dittrich

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

[Vraag:] De wetgeving ten aanzien van kinderporno is aanzienlijk verzwaard (strafmaat zestien maal hoger, 'bezit' is strafbaar gesteld). Wat wordt verstaan onder 'bezit' en wat is de ratio achter dit wetsvoorstel? Leidt dit nieuwe wetsvoorstel niet tot een jacht op knapenminnaars en andere 'groene-blaadjes adoreerders'?

Dittrich: 'Minister Sorgdrager heeft toegezegd dat er geen jacht zou worden gemaakt op wie dan ook. Mocht dat in de praktijk wel zo blijken te zijn dan is dossieropbouw geboden, ten behoeve van overleg met de minister. De maximale strafmaat is verhoogd naar 4 jaar om het O.M. bepaalde dwangmiddelen te geven, het gaat daarbij met name om het in voorlopige hechtenis kunnen nemen van mensen. Met bezit wordt, zo is duidelijk uit het Kamerdebat gebleken, alleen het commerciële bezit bedoeld.'

bron: 'Het paarse levensgevoel, deel 1: Boris Dittrich, Tweede kamerlid D'66' door Martin Maassen; De Nieuwe Sekstant; december 1995/januari 1996