Het valt het stil rond pedofilie; zelfs in onze afdeling (COC Groningen)

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Waar homoseksualiteit, sado-masochisme, transseksualiteit en travestie bijna het gesprek van de dag lijken te worden, valt het stil rond pedofilie. Zelfs in onze afdeling, die zo'n zes jaar geleden nog instemde met het verhuren van vergaderruimte aan de werkgroep Pedofilie van de NVSH, wordt pedofilie als vervelend randverschijnsel weggedrukt. [...]

Pedofilie blijft een precaire zaak. Het is iets engs met kinderen, vieze oude mannetjes en repen chocola; zo wil het volksbeeld ons doen geloven. En als je geen pedofielen kent, waarom zou je dan ook anders denken? Nu hen ik het geluk gehad, als toenmalig voorzitter van het COC, enkele van de vergaderingen van de werkgroep Pedofilie te hebben mogen bijwonen. En geloof me, geen kwijlende, oude mannen, geen meegelokte kindertjes, maar een groep met ook jonge mensen, waarin op serieuze wijze met de thematiek omgegaan werd en ervaringen uitgewisseld werden. Natuurlijk kent de 'groep' pedofielen (zitten we weer in hokjes...) leden die in excessen vervallen, maar welke groep kent die niet. We hebben na alle ervaringen met hetero-mannen die op schandelijke wijze vrouwen verkracht hebben nog steeds geen wet tegen heteroseksuelen, zelfs geen taboe. Wel hebben we wetten tegen seksueel misbruik, waaraan een ieder zich te houden heeft; he, ho, bi, trans, pedo. etc. [...]

Ik wil namelijk eerst wel eens een onderzoek naar de machtsverhoudingen tussen oudere en kind zien, voordat we er voetstoots vanuit gaan dat de oudere per definitie de macht heeft en deze misbruikt. Ten tweede bestrijd ik de tegenstelling met 'gewone' relaties. Geen enkele relatie bestaat, naar mijn mening, uit een machtsgelijkheid tussen beide (of meerdere) partners. [...]

Een sterk staaltje hiervan zag ik in een aflevering van het televisieprogramma 'Rondom 10'. Een man vertelde daarin over zijn ervaringen die hij als jongetje met een man had gehad. Hij had ervan genoten, tòtdat hij 'doorkreeg' dat dit fout en vies was. Dat verwonderde mij niets. Vaak wordt verwezen naar de schade die een kind kan oplopen door seks te hebben met een oudere. Bij misbruik is dit natuurlijk evident. Heeft een kind echter zelf de keuze kunnen maken seks te hebben en heeft het ervan genoten, dan is de sociale omgeving de grootste psychische schadefactor.

bron: Artikel 'Pedofilie' door Harold Schorren; Omslag (COC Groningen); jaargang 5, nr. 1; 1995