Het verhoren van kinderen

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Het kind sparen betekent immers doorgaans dat ze dat onderzoek niet volledig kunnen doen. Daarom zal de rechercheur van politie de ondervragingen willen doen buiten tegenwoordigheid van anderen, dus ook van de ouders. De politie echter heeft een geheel andere bedoeling dan datgene te doen wat voor het kind het beste is. Het gaat er om alles omtrent de zaak te weten te komen. Ook heeft de rechercheur van politie er belang bij, want daarvan kan zijn promotie het gevolg zijn. En daarvoor moet hij het kind gebruiken. Zou men dat ook niet een misbruiken mogen noemen? Geen enkele verstandige ouder zal daaraan meewerken. En daarin hebben ze groot gelijk. Want wetenschappelijk is vastgesteld, dat kinderen van seksuele handelingen weinig schade ondervinden, in het algemeen. En die schade is dan nóg het gevolg van de reactie van het kind en die reactie wordt bepaald door hetgeen het kind in de opvoeding is bijgebracht. Overigens kunnen kinderen een seksuele ervaring veelal best waarderen. Het zijn de ouders die dan roet in het eten gooien. De meeste schade aan 't kind wordt daarom ook aangericht door het politie-onderzoek waaraan het wordt onderworpen.

bron: Ingezonden brief 'Het verhoren van kinderen' door W. L. Dekker; Sekstant, nr. 8; oktober 1972