Ho-mostrijd en pe-dostrijd

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Samen of apart? Over dit thema organiseerden de NVSH Werkgroep Pedofilie en het COC te Nijmegen een thema-avond. [...] De avond werd gehouden op 24 maart jl. te Nijmegen. Om te beginnen hield Theo Sandfort een inleiding. Hij deed hierin verslag van zijn onderzoek naar de houding van het COC tegenover pedofilie sinds 1945. Na een aanvankelijke, vanzelfsprekende acceptatie van pedofiele gevoelens onder kennelijk vele leden, trad er een kentering op in het COC. Pedofilie werd langzaam meer afgewezen; de pedofielen werden daardoor tot een aparte groep: iemand was hetero, homo óf pedo. In een later stadium werd de discussie opnieuw aangeslingerd. Uiteindelijk verklaarde het COC zich solidair met de strijd van pedo's, die immers tegen dezelfde opgelegde volwassen hetero-norm vocht.

bron: Artikel 'Ho-mostrijd en pe-dostrijd' door Frans Gieles; Martijn nr. 18; april 1984