Hoe Vereniging Martijn uit de ILGA werd geknikkerd

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

[Toenmalig COC bestuurslid Maria Pronk over het royeren van drie pedo-organisaties uit de ILGA (International Lesbian and Gay Association):] Gevolg was dat de Amerikaanse delegatie bij de VN verklaarde nooit voor het toekennen van de waarnemerstatus aan de ILGA te hebben gestemd als men had geweten dat NAMBLA lid was van de ILGA. [...] Geprobeerd werd de zaak snel op te lossen door te vragen of NAMBLA en Martijn bereid waren vrijwillig te vertrekken. Maar de organisaties weigerden. [...] Met een overweldigende meerderheid (214 tegen 30) werd besloten NAMBLA, Martijn en Project Truth te royeren. Ook een tweede motie die het lidmaatschap van pedogroepen in de toekomt uitsloot werd aangenomen.

[Pronk over de stemming:] "Er werd gejubeld, geschreeuwd, geapplaudisseerd. Vrij agressief vond ik dat. Tegelijkertijd liep NAMBLA de zaal uit. Het gegeven dat een club uit de internationale homobeweging onder applaus moet vertrekken, vind ik echt een dieptepunt."

[Het COC stemde ook voor de motie:] Pronk: "Uiteindelijk hebben ook wij het belang van de consultatieve status en de grootte van de ILGA zwaarder laten wegen. Wel vonden we, als enige organisatie, dat organisaties voor pedofilie geassocieerd lid zouden moeten kunnen worden. Wij wilden blijven samenwerken. Wij hebben dan ook tegen de tweede motie gestemd."

bron: XL (uitgave COC); september 1994