Hoe schadelijk is seksualiteit voor kinderen?

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Het was heet die dag in juni. Eigenlijk veel te heet voor een symposium over een onderwerp waaraan al zovelen hun handen hebben gebrand: 'Veranderingen in de strafbaarstelling van seksuele contacten met kinderen'. Toch waren zo'n 150 hulpverleners, sociale wetenschappers en wetshandhavers afgereisd naar Ede om daar onder het motto 'Waar ligt de grens?' van deskundigen te horen wat ze over seks tussen jong en oud dachten. [...]

De moralisering van pedofilie biedt in ieder geval één groot voordeel. Nadrukkelijk zijn het niet meer alleen psychiaters die geacht worden de eerste viool te spelen in de pedofilie-discussie. Omdat het steeds duidelijker wordt, dat het aankomt op een persoonlijke ethische keuze en stellingname, wordt seks met jongeren iets waar we allemaal over mee moeten praten. We zijn met z'n allen even deskundig. [...] Professor Zeegers, zelf psychiater en spreker op het symposium, zei het zo: 'Toen in een vroegere tijd alle seksuele genot algemeen als slecht werd beschouwd, vertelden de dokters dat seksueel genot oorzaak en symptoom van ziekte was. Nu de meningen zijn veranderd, hebben de artsen ook een wending genomen. Nu is het ziek als je daarin tekort schiet, nu is seks zelfs gebruikelijk voor de therapie. Soms noemen ze revolutionaire gezindheid een ziekte, soms masturbatie, soms seksuele lust, dan weer beweren ze precies het tegenovergestelde. Vertrouw dus in zulke zaken niet op de deskundigheid van een psychiater.' [...]

[dr. Carlier (wetenschappelijk medewerker in de moraalwetenschappen aan de Universiteit van Gent):] 'De verschillen in macht tussen kinderen en volwassenen - in sterkste mate beleefd binnen het gezin - mogen geen aanleiding vormen om allerlei contacten te verbieden, maar moeten als zodanig aangepakt worden. Dit veronderstelt veel meer vertrouwen in de mogelijkheid van kinderen tot instemming, inzicht en initiatief: het ja en het nee van kinderen moet ernstig genomen worden (zoals dat van vrouwen), zodat hun zelfbeschikkingsrecht stilaan vorm kan krijgen. [...]

[dr. Cohen-Matthijsen, jeugdpsychiater:] 'Decriminalisering ontneemt de ouders, die tegen seksuele contacten met hun kinderen zijn, iedere grond voor verweer. Een vermindering van ouderlijke macht leidt doorgaans tot grotere onzekerheid in de opvoedingsrelatie en tot grotere opvoedingsonmacht van de ouders, dit meestal ten nadele van het kind.' [...] Haar mat voorgedragen verhaal, waaruit weer eens bleek dat heel wat psychiaters morele principes en gedragsregels voorschrijven in plaats van hun gevolgen voor het menselijk geluk feitelijk bestuderen, borduurde nog wat door op de standpunten van haar Sectie. [...]

[Zeegers:] 'Een vader die zijn zoontje, dat hij in lang niet gezien had, in de trein zoende en cadeautjes beloofde maakte zich verdacht bij de conducteur. Hij werd door de gewaarschuwde politie uit de trein gehaald, gearresteerd en langdurig verhoord op niet zachtzinnige wijze. Zoiets verneem je nooit over ouders die hun kind in de trein een pak slaag geven, treiteren, kwellen of vernederen.' [...]

En toen kon dat kleine knaapje, dat zich bijzonder fase-inadequaat gedroeg door aanwezig te zijn en zich op de eerste rij posteerde de vraag opwerpen: 'Er wordt zo weinig gevraagd aan kinderen: hoe komt dat?' niet achterblijven. Voorzitter Trimbos bediende hem op zijn wenken en repliceerde: 'Tja, hoe komt dat?' En toen moest het joch het opgeven.

bron: Artikel 'Hoe schadelijk is seksualiteit voor kinderen?' door Ilco van Buuren; Jeugdwerk Nu(?); 1982