Hoed u voor de tirannie der gekwetsten!

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Welnu: het interessante feit doet zich voor dat de ouderwetse taboeridders wel beseffen dat zij met God en Gebod geen poot meer aan de grond krijgen. Daarom zijn ook zij de taal van het schadebeginsel gaan spreken. Wie beweert dat plasseks 'zondig' is, wordt schouderophalend genegeerd. Maar de al even malle bewering dat het tonen ervan kinderen geestelijk schade berokkent, wordt door iedereen volstrekt serieus genomen. Zelfs het Kamerlid Guikje Roethof (D66) wil immers voor tienen seks van de televisie weren. [...]

Maar de samenleving gaat ook vaak over tot principiële strafbaarstelling van dergelijke gedragsvormen, zoals in geval van pedofilie of - opnieuw - drugs. Met name deze derde herformulering heeft in beginsel onbegrensde totalitaire potenties, aangezien aan alle enigszins betekenisvolle handelingen serieuze risico's verbonden zijn.

bron: Artikel 'Hoed u voor de tirannie der gekwetsten!' door Erik van Ree (socioloog); www.volkskrant.nl/archief_gratis/article726210.ece/Hoed_u_voor_de_tirannie_der_gekwetsten!; de Volkskrant; (Bijgewerkt: 16 januari 2009); 30 juni 1997