Hoera! eindelijk zijn dan onze kinderen ook vogelvrij verklaard!

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Hoera! eindelijk zijn dan onze kinderen ook vogelvrij verklaard! Waarom ook niet? Die lieve mijnheer wil mijn zoontje of dochtertje wel 'n pleziertje doen. Daar steekt toch geen kwaad achter, want 't blijkt wel dat onze kinderen, kleine wellustelingen zijn, die dat altijd al gewild hebben. Maar die stompzinnige ouders weten niet wat hun kind wil, wat 't tot nog toe te kort kwam. Vooruit ludieke ouders lever uw kinderen uit, en geef die lieve heren en eventuele dames de kans om hun rottigheid af te reageren op uw kleine kinderen. Alles over boord, ook de onschuld van de kleintjes (die überhaupt nooit bestaan heeft) volgens de heer P. van Eeten. Ik hoop dat alle weldenkende ouders met mij heftig zullen protesteren tegen de artikelen (voor) pedofilie in 't oktobernummer. [...] 't Is maar goed, dat u de naam van uw blad tijdig veranderd hebt in Sex(blad)tant. Verstandig Ouderschap zou 'n aanfluiting geweest zijn voor de huidige inhoud.

bron: Ingezonden brief 'Rottigheid' door 'M. A. Bogaers-v. d. Pas'; Sextant, nr. 3; maart 1971