Homofielen vormen een probleem in onze maatschappij om heel andere redenen

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

In november 1970 deed ik in deze rubriek een voorspelling over de afloop van het planningscongres van het COC. Onder de titel "planning voor openheid" werd uiteengezet dat het COC op een keerpunt staat en moet kiezen voor of tegen een beleid dat gericht is op bredere maatschappelijke veranderingen en niet alleen op de zorg voor de homofielen. In het "Beleidsplan" dat door het bestuur was samengesteld werd uitdrukkelijk gekozen voor maatschappelijke openheid m.b.t. de homofilie èn voor het streven naar méér veranderingen dan alleen de integratie van de homofielen. De grondidee is dat het probleem rond homofilie niet de homofilie is, en ook niet de seksualiteit. Homofielen vormen een probleem in onze maatschappij om heel andere redenen: zoals bij alle minderheidsverschijnselen zijn er andere redenen waarom die minderheid het zwarte schaap is. Negers in Amerika zijn "negers" om dezelfde redenen waarom gastarbeiders bij ons gastarbeiders zijn: economisch èn sociaal heeft men behoefte aan een onderlaag! Seksuele minderheden zijn een probleem omdat de "meerderheid" met zijn seksualiteit geen raad weet, en omdat men "afwijkelingen" nodig heeft om de heilige wet van het huwelijk hoog te kunnen houden. Afwijkende groepen zijn er om een norm te bevestigen, die de maatschappij zichzelf heeft opgelegd. Zodra men die afwijkende groep zou accepteren moet men ook zijn norm herzien, want zij passen niet in die norm. Daarom is het bedreigend.

bron: Artikel 'Na de overwinning......' door Kees [Cees] Straver; Sextant, nr. 3; maart 1971