Homoseksualiteit en Europa - Wetsteksten

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Samengesteld door: leden van de PvdA-Homogroep

Homoseksualiteit en Europa - Wetsteksten


Boek als pdf-file: Homoseksualiteit en Europa - Wetsteksten

Inhoudsopgave

  • Voorwoord - door Louis Swalen (blz. 7)
  • Preface - by Louis Swalen (page 9)


  • Homoseksualiteit in sociaal perspektief - door Dr. E. Brongersma (blz. 11)
  • Homosexuality in sociological perspective - by Dr. E. Brongersma (page 21)


  • Homoseksualiteit in historisch en juridisch perspektief - door Rob Tielman (blz. 30)
  • Homosexuality in historical and juridical perspective - by Rob Tielman (page 33)


  • Wetsteksten m.b.t. homoseksualiteit in de landen van de Europese Gemeenschap:

België (blz. 36), Denemarken (blz. 37), Duitsland (blz. 38), Groot-Brittannië (blz. 39), Frankrijk (blz. 45), Griekenland (blz. 49), Italië (blz. 50), Luxemburg (blz. 51), Ierland (blz. 51), Nederland (blz. 53), Portugal (blz. 54), Spanje (blz. 55).

bron: Boek 'Homoseksualiteit en Europa - Wetsteksten'; Samengesteld door leden van de PvdA-Homogroep; november 1983