Homoseksualiteit in Nederland - Studie van een emancipatiebeweging

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Ook uit de homoseksuele autobiografieën blijkt weinig politiek bewustzijn. Slechts een enkeling ziet homoseksualiteit in een breder verband: "er bestaat een onmiskenbare parallel tusschen de huidige anti-semitische excessen en de vervolging waaronder de homosexuelen gebukt gaan" (Stokvis, 1939, 141).

Rond 1960 ontstaat er een verwijdering tussen de 'normale' homoseksuelen en de pedofielen (Sandfort, 1980), die later eveneens [net als de travestieten en transseksuelen] onderdak zullen vinden bij de NVSH. De pedofielen vormen in de beleving van veel homoseksuelen een blok aan het been bij de voortschrijdende emancipatie, en pedofilie komt ook bij heteroseksuelen voor en heeft dus niet een specifieke relatie met homoseksualiteit, zo is hun redenering. Zo blijft de 'normale' homoseksueel (of in de COC-voorkeur van de jaren vijftig: homofiel) alleen over. [...] Uit de moeilijkheden rond de naamgeving en de afgrenzing met travestieten, transseksuelen en pedofielen blijkt de onvolledige aanvaarding van de eigen homoseksualiteit. Het 'normaal' willen zijn (zij het dan als homoseksueel) geeft aan dat men zich niet meer verzet tegen de homoseksualiteit als zodanig, maar dat men het niet aandurft op te komen voor het seksuele zelfbeschikkingsrecht voor iedereen. Alleen de aangepaste homofiel moet het zelfbeeld bepalen, waardoor in feite de maatschappelijke veroordeling van vrije seksualiteit wordt geïnternaliseerd.

In het beginnende COC komt pedofilie veel aan bod, in de jaren zestig wordt er steeds meer afstand van genomen als blok aan het been van de homo-beweging (Sandfort, 1980), maar in de jaren zeventig wordt er meer positief op pedofilie gereageerd vanuit het COC (Sek, 1977-6, 1979-7) en wordt een verlaging van de leeftijdsgrenzen samen met onder andere NVSH, Humanistisch Verbond en Coornhertliga ondersteund.

bron: Uit het boek 'Homoseksualiteit in Nederland - Studie van een emancipatiebeweging' door Rob Tielman; Boom Meppel, Amsterdam; Tweede druk: 1982; Eerste druk ook uit 1982