Hoofdredaktioneel kommentaar van De Waarheid

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Minister Korthals Altes is bereid een deel van zijn nieuwe wetsvoorstellen inzake de zedelijkheidswetgeving te schrappen. Onder druk van de "publieke opinie" blijft seksualiteit tussen en met jongeren vanaf 12 tot 16 jaar strafbaar. Een laffe, anti-liberale en zeker door electorale overwegingen ingegeven beslissing. Waar het kabinet doof is voor onder de bevolking bestaande meerderheden tegen rakettenplaatsing, "herziening" van het sociale zekerheidsstelsel en kerncentrales, blijkt opnieuw grote bevattelijkheid voor uit kringen van fatsoensrakkerij en christenfundamentalisme gevoerde lobbies. De "publieke opinie" waar Korthals Altes mee schermt, omvatte in de afgelopen weken niet meer dan de fractievoorzitter van de VVD, Nijpels, zijn CDA-collega De Vries, een paar uitzendingen van de Evangelische Omroep en een halve pagina ingezonden brieven in De Telegraaf. Een doeltreffende campagne die voornamelijk steunde op demagogie en bedrog. [...]

Overigens werd de bepaling die machtsmisbruik verbiedt, gehandhaafd. In de fatsoenscampagne werd deze wetswijziging voorgesteld als een vogelvrij verklaring van jongeren. Aan het voorstel van Korthals Altes ging jarenlang onderzoek vooraf. Voor niets. [...]

Er wordt tegenwoordig veel gesproken over burgerlijke ongehoorzaamheid. Wie seks bedrijft onder de 16 maakt zich daaraan schuldig. Een opwindende gedachte.

bron: 'Seks'; Hoofdredaktioneel kommentaar van De Waarheid; Hoofdredacteur was: Constant Vecht; Overgenomen in De Verkeerde K(r)rant, nummer 25; 15 december 1985; De Waarheid van: 22 november 1985