Hoog zelfmoord-risico bij homo-jongeren

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Homoseksualiteit is in Nederland steeds meer geaccepteerd. In 2006 was nog 15% van de Nederlandse bevolking negatief over homoseksualiteit; in 2008 was dat teruggelopen tot 9%. Moslims en orthodox protestanten hebben de meeste moeite met homo's. Onder jongeren is homoseksualiteit nog steeds een enorm probleem, net als biseksualiteit. Zelfmoordgedachten komen onder homojongeren veel vaker voor dan onder heterojongeren. De helft van de onderzochte homojongeren denkt wel eens aan zelfmoord; 9% van de jongens en 16% van de meisjes heeft ook echt een zelfmoordpoging gedaan. Ook bi-jongeren hebben een groot probleem op dit vlak. Dit blijkt uit het rapport Gewoon Anders van het Sociaal Cultureel Planbureau, dat werd opgesteld als onderdeel van de homonota Gewoon Homo Zijn van oud-minister Ronald Plasterk. Andere opmerkelijke bevindingen uit het rapport zijn: [...]

  • 13% moet er niet aan denken dat zoon of dochter gaat samenleven met een partner van hetzelfde geslacht.
  • Jongeren met homo- of biseksuele gevoelens komen tegenwoordig eerder uit de kast, hoewel er gemiddeld ruim drie jaar verstrijkt tussen het moment van bewustwording en de coming-out.
  • De middelbare school is geen veilige plek voor jonge homo- en biseksuelen. Jongeren leggen elkaar strikte gender- en seksuele normen op. Scheldwoorden en pesterijen zijn schering en inslag. [...]

In een brief aan informateur Rosenthal en de fractievoorzitters in de Tweede Kamer roept COC Nederland het komende kabinet op om LHBT-emancipatie hoge prioriteit te geven. Volgens de belangenorganisatie is 'de acceptatie van LHBT's de lakmoesproef voor onze open en tolerante samenleving'.

bron: Artikel 'Hoog zelfmoord-risico bij homo-jongeren'; gk.nl/index.php?id=9&a=bericht&bericht=7949; GK.nl; 24 juni 2010