Humanistische jongeren

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

In het forum 'Jeugd en seksualiteit' ging de vraagstelling nog een stapje verder: Zou het niet beter zijn in de wetgeving de leeftijdsgrens voor seksueel kontakt te laten vervallen, ten gunste van een wet waarin seksueel misbruik in zijn algemeenheid wordt strafbaar gesteld? J. L. [edit], voorzitter van de HV-jongeren [HV staat voor Humanistisch Verbond], beantwoordde deze vraag met een volmondig 'ja'. Er bestaan naar zijn mening wel degelijk veel seksuele relaties tussen kinderen en volwassenen die door beide 'partijen' als positief beleefd worden. Kinderen hebben net zoveel recht op seksuele ontplooiing als volwassenen, hield hij de zaal voor.

Het laatste werd door Carla van Ligtenburg [Lichtenburcht] (werkzaam bij de Utrechtse gemeentepolitie als deskundige op het gebied van incest) niet bestreden. Maar die ontplooiing kan volgens haar het beste in kontakten van kinderen onderling plaatsvinden. Wat nodig is, is in haar visie niet een afschaffing van de artikelen 247 en 249, maar juist een verdere verfijning daarvan. Door in de wet nauwkeuriger te beschrijven wat er in kontakten tussen kinderen en volwassenen niet mag gebeuren, kunnen de gevallen waarin sprake is van bijvoorbeeld een door de betrokkenen positief ervaren pedofiele relatie, buiten strafrechtelijke vervolging blijven. [...]

Theo [Sandfort] plaatste de kwestie van de leeftijdsgrenzen in een wijder kader. Er zijn tal van terreinen waarvan jongeren worden uitgesloten omdat ze te jong zijn (stemmen, autorijden). Naar zijn mening is dit principieel onjuist: "Waarom zou je iemand die op zijn zestiende aantoont dat hij goed kan autorijden dat recht onthouden? Je moet jongeren geen rechten onthouden, je moet ze juist leren er gebruik van te maken. Dat is een kwestie van opvoeding en vorming!"

bron: Artikel 'Humanistische jongeren' door Hans Vertegaal; OK magazine, nr. 7; mei 1987