In dubio - Vrijheid van meningsuiting als het recht om te twijfelen

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Wie kan bewijzen dat De Jonge [pedofiele student die van de studie orthopedagogiek werd geweerd], ondanks zijn overtuigingen, niet gewoon met kinderen om kan gaan? De geschiedenis spreekt wat dat betreft in zijn voordeel: De Jonge is nooit veroordeeld geweest voor pedofilie. De Radboud Universiteit speelt hier dus eigenlijk voor eigen rechter. Ze behandelt een student alsof hij een strafblad heeft, dat hij niet heeft. Het besluit om De Jonge het recht op onderwijs te ontnemen enkel op grond van zijn overtuigingen, zonder concreet bewijs dat hij zijn overtuigingen ooit in de praktijk heeft gebracht of in de toekomst zal brengen, is - hoe begrijpelijk ook - juridisch gezien prematuur. Verwerpelijk gedachtegoed is en blijft een uiterst complex probleem voor een vrije samenleving. Maar uitsluiting op grond van vermoedens neigt algauw naar verkettering. Dat is kwalijk - zeker als men bedenkt dat niet eens vaststaat of pedofilie wel of geen geaardheid is. [...]

Het baart dan ook zorgen dat minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie, CDA) in oktober 2007 namens Nederland een Europees verdrag voor de bescherming van kinderen heeft ondertekend, waarin het 'zich bewust toegang verschaffen tot kinderporno' strafbaar is gesteld. Nogmaals, om misverstanden te voorkomen: de bescherming van kinderen tegen (seksueel) misbruik is alleen maar toe te juichen. Ook de bestrijding van het produceren van kinderporno is een goede zaak. Maar de strafbaarstelling van het kijken naar kinderporno is een juridisch ondoordacht, praktisch onuitvoerbaar en bovendien gevaarlijk voornemen. [...] Een bijkomend probleem is dat er geen definitie van 'porno' voorhanden is. In oktober 2007, vlak voor het verdrag ondertekend werd, ontstond er nog grote ophef, omdat foto's van prinses Amalia en de kinderen van prins Maurits op de site van pedofielenvereniging Martijn opdoken. Is er is die context opeens sprake van kinderporno? Het Openbaar Ministerie vond blijkbaar van wel: ze ging de vereniging vervolgen. [Martijn werd niet strafrechtelijk vervolgd. Er werd een kort geding tegen de vereniging aangespannen.]

bron: Uit het boekje 'In dubio - Vrijheid van meningsuiting als het recht om te twijfelen' door Rob Wijnberg (opinieredacteur NRC Handelsblad & nrc.next); Prometheus NRC Handelsblad; Tweede druk; april 2008; Eerste druk: februari 2008