Ingezonden brief: pedofilie 1

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De door Igor Cornelissen (VN, 7-2-'87) aan het woord gelaten dr. Wolters en mr. Kostwinder hebben altijd behoord tot de meest onverzoenlijke tegenstanders van decriminalisering van seksuele contacten beneden 16 jaar. Dat VN deze mensen interviewt is geen punt. De manier waarop het COC-voorstel voor een compromis over deze strafbaarstelling in het artikel wordt behandeld is echter een misser, of kwade opzet. Het stelt ons teleur dat VN ons niet in staat heeft gesteld, volgens het principe van hoor en wederhoor, in het artikel zelf op alle aantijgingen te reageren.

De discussie over die strafbaarstelling is al jaren verziekt. Daaraan is niet alleen dr. Wolters schuldig. Maar voor de goede lezer maakt Wolters in zijn interview precies duidelijk waardoor de discussie is verziekt: verdachtmakingen, misleiding, halve waarheden en hele leugens. Verdachtmaking van ondertekenaars van het COC-voorstel: Wolters praat vanuit de praktijk, zij behoren tot een romantiserende 'pedolobby'. Misleiding: decriminalisering zou de ouderlijke macht ondermijnen. Halve en hele onwaarheden: het COC-voorstel zou seks boven 12 jaar 'vrijlaten', de schaduwkanten van seks met jongeren zouden 'eigenlijk nooit' aan de orde komen (staan de media er niet al jaren bol van?).

Ontwerpen van een wetsvoorstel op dit terrein vereist een afweging tussen het recht van jongeren op eigen seksualiteitsbeleving en dat op bescherming tegen seksueel misbruik. Het COC heeft met zijn voorstel geprobeerd de discussie in zuiverder vaarwater te krijgen door een voorstel te presenteren dat tegengestelde opvattingen kan overbruggen. Zelfs aan Wolters' bezwaar is tegemoet gekomen: het seksuele contact is niet pas strafbaar als wordt bewezen dat het kind is misbruikt: het voorstel is juist dat het contact strafbaar is, tenzij aannemelijk kan worden gemaakt dat er niet van misbruik sprake is. Specifieke gevallen, waarin de jongere er zelf blijk van geeft aan het seksuele contact toe te zijn. Waar een compromis wordt gezocht vallen vaak de meer extreme vleugels af: zo Wolters, maar ook de Vereniging van pedofielen 'Martijn', die heeft geweigerd te tekenen. Ons met een romantiserende pedolobby op één hoop te gooien is daarom misplaatst. Wel zullen we erop blijven wijzen dat er, behalve seksueel misbruik, ook positieve ervaringen bestaan. Is niet juist Wolters ongenuanceerd door zulke ervaringen te negeren?

Blijkens de respons op ons voorstel hebben wij deskundigen met soms sterk uiteenlopende opvattingen op één noemer gebracht (ja, er waren twee priesters bij, die zeker hun mond niet zullen houden. Onze poging tot verzoening was aan dr. Wolters niet besteed. Men kan slechts hopen dat hij op deze wijze hen die meer genuanceerd denken van zich vervreemdt.

bron: Ingezonden brief 'Pedofilie 1' door Tjeerd van Rij (Landelijk bestuur COC); Vrij Nederland; 21 februari 1987