Ingezonden brief: pedofilie 2

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Wij willen reageren op het artikel over 'Seks met kinderen onder de 15'. In de eerste plaats vinden wij het vreemd dat hiervoor alleen dr. W. Wolters, mevrouw Goudbeek en mr. G. Kostwinder zijn geïnterviewd, allen personen die door hun beroep vrijwel uitsluitend met de negatieve kanten van kinderseks worden geconfronteerd. Ter vergelijking: wanneer iemand een artikel zou schrijven over seks van en met vrouwen en daarbij alleen gebruik maakt van de ervaringen van vrouwen in een 'Blijf-van-mijn-lijf-huis', zou de teneur kunnen zijn dat de meeste heteroseksuele mannen vrouwen seksueel misbruiken. In werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo.

Dr. Wolters doet een aantal uitspraken die op zijn zachtst gezegd misleidend zijn. Hij zegt tegen de inhoud van de COC-voorstellen te zijn, omdat hij niet licht denkt over 'een jongen van twaalf die tot fellatio wordt gedwongen'. Ook wij - leden van de werkgroep pedofilie - denken daar niet licht over, omdat er in dit geval sprake is van aanranding, seksueel misbruik. Juist in de petitie van het COC wordt heel duidelijk aangegeven dat dit soort contacten nadrukkelijk strafbaar dient te blijven. Overigens komt seksueel misbruik van kinderen - daarover zijn alle deskundigen het wel eens - meestal voor binnen de sfeer van het gezin. Het pleidooi van dr. Wolters voor een sterker ouderlijk gezag - in de trant van 'wat vader doet is altijd goed' - is zeker niet altijd in het belang van slachtoffers van seksueel geweld binnen het gezin. Wij vinden dat kinderen moeten worden opgevoed tot weerbaarheid binnen en buiten het gezin, ook bij het aangaan dan wel afwijzen van intieme relaties.

bron: Ingezonden brief 'Pedofilie 2' door A. de Jongh (NVSH, Werkgroep pedofilie); Vrij Nederland; 21 februari 1987