Ingezonden brief: pedofilie 4

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De Utrechtse kinderpsycholoog dr. W. Wolters doet uitspraken, die ons de haren te berge doet rijzen. 'Een jongen van twaalf die tot fellatio wordt gedwongen, daar denk ik helemaal niet zo licht over', zegt Wolters in de inleiding. Daarmee wil hij de suggestie wekken, dat seksuele dwang binnen pedofiele relaties veelvuldig voor zou komen. Het door ons gewraakte VN-artikel echter is een reaktie op het adres van het COC. Daarin wordt voorgesteld strafbaaruitsluitingsgronden in de wet op te nemen. Juist bij die seksuele kontakten tussen kinderen en volwassenen waarbij geen sprake is van dwang, misbruik of overmacht.

Wolters stelt, dat het COC-voorstel een legalisering inhoudt van die erotische kontakten tussen volwassenen en kinderen waarbij het kind aktief en vrijwillig instemt. Een onjuiste voorstelling van zaken. Ook in het COC-voorstel blijven deze kontakten vervolgbaar. Het is aan de rechter om uit te maken of de vrijwillige medewerking van het kind aanleiding is voor strafuitsluiting. Aan het huidige opsporings- en vervolgingsbeleid zal in de praktijk niet veel veranderen. Onze vereniging is dan ook helemaal niet zo gelukkig met het COC-compromis. Wij zijn van mening, dat intieme erotische kontakten tussen mensen - ongeacht hun leeftijd - op zich nooit strafbaar horen te zijn. Seksualiteit is een grondrecht van ieder mens. Wie daarop inbreuk maakt door dwang, geweld of anderszins overwicht hoort strafbaar te zijn. Niet omdat er sprake was van seksuele handelingen, maar omdat er dwang plaatsvond.

'Pedofilie, seks met kinderen, is niet goed', zegt Wolters, zonder direkt aan te geven waarom niet. Heeft hij daar serieus onderzoek naar gedaan? Later komt duidelijker naar voren wat deze psycholoog bedoelt: 'Seks was altijd het summum van volwassen gedrag. Het was het sluitstuk. Als je een kind van 13 daarin volledig vrijlaat, dan komt hij op één lijn te staan met zijn opvoeders. Die hebben dan niets meer te vertellen'. Later: 'Als je kinderen onder de zestien vrijlaat in het nemen van dergelijke beslissingen, dan ondermijn je de positie van de ouders'. Wolters' moraal is dus dat seks een volwassen-recht is, maar kennelijk ook een machtsmiddel in de opvoeding. Sta je je kind toe een (seksuele) relatie aan te gaan met een volwassene van buiten het gezin, dan ben je je macht als ouder kwijt! Is dit onwetenschappelijke nonsens of is dit een poging de publieke opinie te beïnvloeden?

Kinderen van 13 of 14 kunnen geen belangrijke beslissingen nemen? Een blik in de geschiedenis leert ons wel anders. Kinderen van die leeftijd bleken in staat landen te besturen, te kunnen beslissen over leven of dood. Kinderen die een pedofiele relatie aangaan worden te vroeg wijs, bedoelt Wolters dus als hij zegt: 'Seks met kinderen tussen de twaalf en zestien is beschadigend voor hun ontwikkeling'. Kinderen die bij een pedofiel terecht komen, komen volgens hem (uit eigen onderzoek?) vrijwel altijd uit een gezin dat ontworteld is, of waarin het weinig liefde of geen aandacht wordt gegeven. (Kwetsbare kinderen.) Men zou zeggen 'fijn dat er mensen zijn, die deze kinderen wel kunnen opvangen en liefhebben'. Maar nee hoor, alle vooroordelen worden uit de kast getoverd om maar aannemelijk te maken hoe erg het ook voor deze kinderen is, om in de handen van een pedofiel te geraken. (Promiscuïteit; porno; groepsseks; seks voor geld).

In feite heeft dr. Wolters heel goed begrepen waar het bij het 'maatschappelijke probleem pedofilie' om draait: pedofilie ondergraaft het traditionele opvoedingssysteem, waarin de ouders, opvoeders het in feite voor het zeggen hebben: de kinderen rechtenloos zijn. Door kinderen een gelijkwaardige positie (aan die van volwassenen) te geven - ook wettelijk - wordt de positie van het gezin, hoeksteen van de maatschappij, ondermijnd. Kerk en Staat zijn daarbij niet gebaat. Heer Wolters idealiseert het gezin niet, maar uit alles blijkt dat zijn enig goede opvoedingsmiddel gestalte vindt in het hechte (katholieke?) gezinnetje, met liefhebbende doch strenge ouders. Hetzelfde is gebleken voor vele jongeren, juist omdat er zo vaak misbruik van gezag en macht gemaakt wordt door ouders, opvoeders. Uit eigen praktijk moet kinderspecialist Wolters weten, dat (seksuele) kindermishandeling binnen het gezin een veel groter probleem is dan pedofilie, wat hij en passant wel daarmee op een lijn stelt.

bron: Ingezonden brief 'Pedofilie 4' door Benjamin Roelofsma (voorzitter Vereniging Martijn); Vrij Nederland; 21 februari 1987