Ingezonden brief: too hot to handle

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Uit hoofde van mijn functie als voorzitter van de belangenvereniging voor pedofielen MARTIJN, wil ik hierbij enige kanttekeningen en aanvullingen geven bij het artikel 'De seksuele demono-manie'. In dit - overigens voortreffelijke artikel - geeft Peter Hofstede een indruk op welke wijze de moralisten uit de VS proberen Europa in hun greep te krijgen. Vooral waar het gaat om de seksuele omgang van en met kinderen weten ze een sfeer te kweken van misbruik (incest; pedofilie) en uitbuiting (kinderporno). Met name de pedofielen - een op zich gemakkelijk te pakken groep - worden aangewezen als dè grote boosdoeners. Maar al te gemakkelijk wordt eraan voorbijgegaan, dat werkelijke kindermishandeling, hetzij seksueel, hetzij anderszins, voornamelijk plaats vindt binnen de traditionele familiekring. Juist de beslotenheid van het gezin, schept de mogelijkheid om kinderen (ongestraft) geestelijk en/of lichamelijk te mishandelen.

De anti-lustmoraal van het orthodoxe christendom is zwaar verstrengeld met het paternalistische familiepatroon, gecontroleerd door kerk en overheid, waardoor deze kan worden overgedragen van generatie op generatie. De familietraditie blijft heilig! Vandaar dat de moralisten blijven prediken dat een kind nergens een betere bescherming vindt dat in het (gelovige) gezin. Het kwaad komt van buiten: een wijdvertakt ondergronds netwerk van pedofielen, dat de porno-industrie helpt aan de miljardenwinst. Het kind moet weer gedeseksualiseerd worden. Terug naar af, de negentiende eeuw, toen het werd beschouwd als een a-seksueel wezen, waarvoor elke aanraking met smerige, volwassen erotiek funest was. Afbeelding van kinderlijke seksuele gedragingen is weer taboe. Het laten zien van de erotische uitstraling en aantrekkingskracht van kinderen is heiligschennis. Er zouden volwassenen (lees pedofielen) door geprikkeld kunnen worden en tot kwalijke gedachten gebracht. Klinkt dit u onwerkelijk in de oren? Het is reeds het beleid van de Nederlandse justitie!

bron: Ingezonden brief 'Too hot to handle (6)' door Benjamin Roelofsma (voorzitter vereniging MARTIJN); Haagse Post; 5 november 1988