Inleiding op het themanummer 'Kinderen, jongeren, seksualiteit en opvoeding'

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Het themanummer wordt afgesloten met een wijsgerig pedagogische bijdrage van [Jan Willem] Steutel waarin hij twee argumenten analyseert die gewoonlijk gegeven worden voor het oordeel dat seksuele contacten tussen volwassenen en kinderen jonger dan twaalf jaar moreel verkeerd zijn. Zowel het argument dat dergelijke contacten schadelijk zijn voor kinderen alsook het argument dat kinderen niet in staat zijn om in te stemmen met seksuele contacten kloppen wel, maar zijn beide niet voldoende om het oordeel te rechtvaardigen. Beide leiden ertoe dat slechts een deel van de seksuele contacten als moreel verkeerd beoordeeld kan worden. En de vraag is dan ook of alle seksuele contacten tussen volwassenen en kinderen wel moreel verkeerd zijn.

Steutel stelt dat het mogelijk is om te oordelen dat dergelijke contacten wel moreel toelaatbaar zijn, maar alleen indien aan een tamelijk veeleisend criterium wordt voldaan. Hij stelt dat indien het kind vrijwillig seksuele contacten met een volwassene heeft en de ouders van het kind na rijp beraad tot een weloverwogen oordeel zijn gekomen dat die seksuele contacten niet schadelijk zullen zijn voor hun kind, met andere worden indien zij hun verantwoordelijkheid als ouders serieus nemen, we niet kunnen stellen dat deze contacten moreel verkeerd zijn.

bron: < Inleiding op het themanummer "Kinderen, jongeren, seksualiteit en opvoeding" > door Henny Bos & Doret de Ruyter; 'Pedagogiek, wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming'; 29e jaargang, nr. 1; Van Gorcum; 2009