Intermale verwikkeld in twee processen - Open brief aan onze klanten

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Door: Ruud Hollenkamp

Sinds mei van dit jaar is INTERMALE GAY BOOKSTORE in Amsterdam verwikkeld in een kinderporno-affaire, die steeds grotesker vormen begint aan te nemen. Niet alleen zal ondergetekende als eigenaar voor de rechter gedaagd worden voor het openlijk tentoonstellen van wat de zedenmeesters als kinderporno geafficheerd hebben, maar daarnaast loopt er inmiddels een tweede proces. Een zekere firma Intermail uit Nieuw-Vennep, die voor derden reklamedrukwerk verspreidt (direct mailing dus) heeft enkele negatieve reakties binnengekregen n.a.v. een uitzending van de EO-aktualiteitenrubriek Tijdsein, waarin onze boekhandel door het slijk is gehaald. In de betreffende uitzending werd onze naam bovendien foutief (n;. als Intermail) in de ondertiteling gespeld. De firma Intermail uit Nieuw-Vennep probeert nu via een gerechtelijke procedure ons te dwingen, niet langer de naam INTERMALE te voeren.

Geen van de medewerkers van onze zaak voelt zich seksueel tot jonge jongens aangetrokken. Toch meende ik als eigenaar van de boekhandel'galerie in mei van dit jaar een tentoonstelling van mooi fotowerk van Don Mader te organiseren, omdat er voor pedoseksuelen nu eenmaal weinig gedaan wordt. Ik kan nu wel stellen, dat als ik geweten had, wat mij allemaal n.a.v. die tentoonstelling te wachten stond, ik er niet aan begonnen was. Ik heb gemeend, mijn kop te moeten uitsteken voor een zaak waarin ik geloof, nl. het opkomen voor de rechten van pedoseksuelen, die nu nog evenzoveel in de kast zitten als homo's 20-30 jaar geleden.

Inmiddels lopen er dus twee rechtszaken tegen mij en rekenen de advokaten ƒ 250,- per uur. Afgezien van de ergernis die beide rechtszaken met zich meebrengen, zijn de kosten die met deze processen gepaard gaan, voor onze zaak niet op te brengen. Ik vind het daarom jammer, dat n.a.v. alle publiciteit rondom onze pedo-affaire zich nog niet één advocaat heeft aangemeld (via het COC of buiten deze organisatie om) die ons pro deo tegen een geringe vergoeding wil verdedigen. Het gaat hier immers om een emancipatorische strijd, waar heel homo-Nederland of op zijn minst homopedo-Nederland zich bij betrokken dient te voelen. welke advocaat gaat zich nu voor ons inzetten? Dat is punt 1 uit deze Open Brief.

Punt 2 is: INTERMALE heeft op de korte termijn veel geld nodig om deze processen te kunnen voeren en eventuele geldelijke boetes te kunnen betalen. Wij hebben daarom een speciaal gironummer geopend, waarover door een buitenstaander administratief kontrole zal worden uitgeoefend.

Ik hoop, dat u als klant van onze zaak het belang inziet van onze strijd. Zoals u de afgelopen zomer in de diverse bladen heeft kunnen lezen, is het nieuwste beleid van justitie het 'oprekken' van de wet, waardoor bepaalde zaken waarvoor niemand een paar jaar geleden zijn schouders zou optrekken (zoals zeer onschuldige jongensfoto's) nu ineens strafbaar zijn. En het is deze gevaarlijke tendens waartegen wij ons verzetten. Maar wij kunnen deze strijd (die nu al een half jaar duurt) onmogelijk voortzetten zonder uw daadwerkelijke solidariteit.

Daarom: als u het met ons standpunt eens bent, verdienen wij ook uw geldelijke steun. Rondom ons heen, en heus niet alleen in het buitenland, komen de rechten van homoseksuelen steeds meer onder schot. Als bedrijf zullen wij terugvuren, maar hebben daarbij wel uw steun nodig. Het gaat hier om vele duizenden guldens. De naam van de speciale girorekening luidt: Intermale Gay bookstore inz. proces. Adres: Postbus 3999, 1001 AT Amsterdam. Het Postbanknummer is: 478.3718.

IK HOOP NIET TE WORDEN TELEURGESTELD!

[Handtekening]
Ruud Hollenkamp

bron: 'Intermale verwikkeld in twee processen - Open brief aan onze klanten' door Ruud Hollenkamp; Op stencil geschreven: 'in: 23 januari 1988'; december? 1987