Internet en tv doen het klassieke kind verdwijnen - Ouders en leraren zijn regie over informatie kwijt

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Het is hoog tijd voor een nieuwe omgang met kinderen, vindt de Utrechtste hoogleraar ontwikkelingspsychologie Willem Koops. Internet en tv dwingen ons daartoe. Sinds de opkomst van de elektronische media, zoals televisie en internet, is het klassieke begrip kind aan het verdwijnen. Kinderen werden in de Middeleeuwen als kleine volwassenen beschouwd, en die tijd keert terug. Kinderen zijn weer volwassenen in zakformaat geworden, zegt professor Willem Koops. Vandaag zal hij tijdens zijn oratie als universiteitshoogleraar te Utrecht pleiten voor een nieuwe, realistische omgang met de kinderen van deze moderne wereld. [...]

Ouders en leraren zijn de controle over het gedoseerd geven van informatie, bijvoorbeeld op de terreinen seks en geweld, kwijt. [...] Een voorbeeld. Leer kinderen heel jong vergaderen, ter voorbereiding op het democratisch burgerschap. Vergaderen is een proces, waarin je leert op je beurt te wachten, te luisteren naar andermans argumenten. Je kunt zelfs leren dat vrijheid van meningsuiting nagenoeg onbegrensd is, maar wel in goed evenwicht met wederzijds respect moet blijven. [...]

Het onderwijs moet opnieuw ingericht, zegt daarom hoogleraar Willem Koops uit Utrecht. Scholen moeten veel meer van de huidige technologische mogelijkheden gebruik maken en kinderen dingen leren die ze nodig hebben in de huidige samenleving, vervolgt hij. Dat betekent dat ze de beperkingen van het prachtige Google leren zien, dat ze kritisch hun bronnen leren controleren, dat ze zorgvuldig zijn in citeergedrag en dus controleerbaar redeneren.

bron: 'Opvoeding / Internet en tv doen het klassieke kind verdwijnen - Ouders en leraren zijn regie over informatie kwijt' door Harrit Salm; www.trouw.nl/deverdieping/opvoeding_onderwijs/article969145.ece/Opvoeding_Internet_en_tv_doen_het_klassieke_kind_verdwijnen; Trouw; 18 april 2008