Interview PNVD

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

[Interviewer:] Wat zijn de belangrijkste standpunten en doelstellingen van uw partij?
[PNVD:] Het doel van de PNVD, zoals omschreven in de statuten, is tweeledig: enerzijds stelt zij zich ten doel taboes en dogma's te doorbreken, in de hoop daarmee angst en intolerantie tegen te gaan; anderzijds stelt zij zich ten doel van alle Nederlandse burgers kritische vrijdenkers te maken, die belang hechten aan ratio en de kracht van het argument. We willen respect voor andersdenkenden en -voelenden stimuleren, mensen moeten zo veel mogelijk zichzelf kunnen zijn. De overheid neemt enkele kerntaken op zich (basiszorg, energie- en watervoorziening, basisuitkering, sociale woningbouw) en bemoeit zich verder zo min mogelijk met burgers. [...]

[Interviewer:] Verwacht u daadwerkelijk iets te kunnen bereiken in Nederland?
[PNVD:] We hebben al wat bereikt, namelijk dat er her en der discussie is over enkele taboe-onderwerpen, zoals het legaliseren van soft- en harddrugs, het toestaan van discriminatie (behalve door de overheid), kinderen vanaf twaalf jaar de vrijheid geven seksuele contacten aan te gaan als ze daarvoor kiezen, het verbieden van basisscholen gebaseerd op een religieuze grondslag, geen integratiebeleid, enzovoort.

[Interviewer:] Waarom is een politieke partij voor pedofielen nodig, naast de belangen-organisaties die reeds bestaan?
[PNVD:] De PNVD is geen politieke partij voor pedofielen, het label "pedo(fielen)partij" is dan ook onjuist. Iedereen die ons verkiezingsprogramma en politiek document leest zal tot de conclusie komen dat we geen one-issue partij zijn en dat ook niet willen zijn. [...]

[Interviewer:] Waarom moeten studenten op uw partij stemmen?
[PNVD:] Nederland wordt steeds fascistischer. Met name terrorisme en kinderporno (pedoseksualiteit) worden gebruikt (misbruikt) om een politiestaat gestalte te geven. [...] We leven in een angst- een haatmaatschappij. De massamedia hypen enkel; er is nauwelijks een debatcultuur. [...] Alle recente onderzoeken wijzen uit dat seksuele ervaringen in de jeugd als neutraal of positief worden ervaren door kinderen, mits geen sprake is van afgedwongen contacten of een problematische gezinssituatie, en het kind de vrijheid heeft zich aan het contact te onttrekken. Het probleem is dat uitkomsten van wetenschappelijk (statistisch) onderzoek slechts welkom zijn indien die passend zijn in heersende gedachtegang. [...]

[Interviewer:] Is pedofilie terecht een taboe? Helaas was er geen wetenschapper die dit artikel wilde schrijven. Waardoor ik enkel kan terugvallen op meningen en gevoelens. Waardoor ik geen antwoord kan geven op mijn vraag. Ik geloof dat er meer begrip moet komen voor pedofilie en wat het betekent om pedofiel te zijn. Maar zolang ik niet kan vaststellen wat pedoseksuele contacten voor een kind betekenen, zegt mijn gevoel me dat pedofilie terecht nog in de taboesferen verkeert.

bron: 'Interview PNVD' door Paula van Dijnen; PEPER (studentenblad); oktober 2006