Interview met Ad van den Berg

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

[Ad van den Berg, medeoprichter PNVD:] Enige tijd terug was een jongen die destijds mijn vriend was, inmiddels 22 jaar oud, zelfs mee naar een programma in België dat over pedofilie ging, hij was gevraagd om vanuit zijn perspectief iets te zeggen. Hij werd natuurlijk uiteindelijk niet aan het woord gelaten... Dat is meestal zo, mensen willen alleen maar over ons praten, nooit met ons praten. [...]

Je ziet precies hetzelfde als enige tijd terug met homoseksualiteit, mensen zijn bang en dat resulteert in een heksenjacht in plaats van een dialoog. En het wordt steeds erger. Je krijgt langzamerhand Amerikaanse taferelen: dat mensen die naar buiten gekomen zijn voor hun pedofiele gevoelens via allerlei media praktisch geëxcommuniceerd worden. [...]

Ik denk dat de meeste mensen zelf erg onzeker zijn over hun seksualiteit, het gevoel hebben het niet te kunnen overzien en dan denken dat een kind dat al helemaal niet kan. Terwijl kinderen hier vaak helemaal niet zo over nadenken, ze doen gewoon. Ten opzichte van die mensen heb ik zoiets van 'je zegt dat een kind dit niet kan overzien, maar ben jij het eigenlijk niet die dat niet kan?'. [...]

Kijk, kindermisbruik stoppen kun je nooit, net zoals je verkrachting van vrouwen niet kunt stoppen. Maar je kunt het wel tot een minimum beperken, en dat doe je dus niet door pedofilie onmogelijk te maken maar door met pedofielen te praten. En heel duidelijk een onderscheid te maken tussen pedofilie en misbruik; pedofilie is liefde voor kinderen, misbruik is misbruik. Tegen misbruik moet streng worden opgetreden, maar het moet eens duidelijk worden dat pedofilie hiermee echt niets te maken heeft.

bron: Interview 'Ad van den Berg' door Dascha Düring; fuf.phil.uu.nl/userfiles/file/filosoof/filosoof46web.pdf; De Filosoof, jaargang 9, nummer 46; De Filosoof is het faculteitsblad van Wijsbegeerte, dat door het departement Wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht in samenwerking met de FUF wordt uitgegeven; april 2010