Interview met Pieter Wijnsma, directeur van de Rutgers & Nisso Groep

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Ook in de seksuele opvoeding van kinderen moet er plaats zijn voor een positieve ontwikkeling van de seksualiteit. Veel opvoeders hebben daar moeite mee, denkt Wijnsma. Hij vertelt over zijn eigen ervaring als NVSH-vormingswerker. "Meer dan twintig jaar geleden stond ik voor een groepje basisschoolleerlingen en we hadden het over masturbatie; we bespraken wat het is en hoe je het kunt doen. Toen heb ik tegen die kinderen gezegd: 'Als je dat wilt, probeer het maar eens uit.' Een volgende les kwamen we er op terug en dat leverde prachtige reacties op van kinderen die het inderdaad geprobeerd hadden. Ze vertelden het soms weliswaar met een rooie kop, maar het gebéurde. Ik denk dat die kant, de lustkant, nog heel weinig aan bod komt in seksuele opvoeding. Ik heb het in de voorlichting altijd belangrijk gevonden om ons te realiseren dat kinderen niet alleen maar geïnteresseerd zijn in hoe de kindertjes geboren worden, maar dat ze ook hun eigen seksualiteit hebben."

Dat betekent dat er ook wetenschappelijke aandacht moet zijn voor de seksualiteit van kinderen. Wijnsma: "Ik vind absoluut dat het Nisso op dat terrein onderzoek moet kunnen doen. Dat heeft ook weer te maken met die balans tussen positieve bevordering van gezondheid en preventie van ziekte en problemen." Wijnsma denkt wel dat zoiets vroeger misschien gemakkelijker lag. "Ik heb in de vroege jaren tachtig aan het promotieonderzoek Het belang van de ervaring van Theo Sandfort meegedaan. Ik heb toen interviews gehouden met pedofielen en met jongeren met pedofiele relaties. Ik vind dat soort onderzoek heel belangrijk, om ethische vragen goed onderbouwd te kunnen beantwoorden en daarin de grenzen beter te kunnen verkennen. Ik onderken wel dat dat in de samenleving op dit moment moeilijk ligt. Om begrijpelijke redenen overigens, door alles wat er de afgelopen twintig jaar bekend is geworden over seksueel misbruik van kinderen."

bron: Artikel 'Serieus instituut voor gezond plezier - Interview met Pieter Wijnsma, directeur van de Rutgers & Nisso Groep' door Marc van Bijsterveldt; De Nieuwe Sekstant; najaar 1999