Jaarverslag projektgroep leeftijdsgrenzen

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De projektgroep leeftijdsgrenzen is ontstaan uit een dakloos samenwerkingsverband van een aantal personen die de politieke discussie over de wettelijke leeftijdsgrenzen voor seksuele contacten wilden stimuleren. In de zomer van 1986 is aansluiting gezocht en gevonden bij het COC. Daarbij speelde mee dat een aantal leden reeds actief was in COC-verband en dat het COC, gezien de over de leeftijdsgrenzen ingenomen standpunten, een organisatie bleek die hierover met enig gezag een visie naar voren kon brengen. Daar het onderwerp nauw aansloot bij de activiteiten van de BC wetgeving is de projectgroep gaan opereren als subgroep van die commissie. [...]

De projektgroep telde op 1 september 1987 negen leden. De vergaderfrequentie is eens per vier à zes weken. Min of meer regelmatige contacten bestaan met organisaties die zich op hetzelfde terrein bezighouden, met name de vereniging Martijn, de NVSH-werkgroepen Pedofilie en Jeugdemancipatie, alsmede met enkele homogroepen van politieke partijen en de Jonge Socialisten.

bron: 'Jaarverslag projektgroep leeftijdsgrenzen, 1986/'87'; 7 september 1987