Jongeren principieel voor eigen keuzes in bed - Verwey-Jonker Instituut onderzoekt werking zedenwet

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Uit de gesprekken met scholieren tussen de twaalf en zestien concludeert het Verwey-Jonker Instituut dat zij het essentieel vinden om zelf te bepalen wat ze doen en laten op seksueel gebied. Ook de jongeren die voor hun gevoel nog niet aan seks toe zijn, hechten er aan om te zijner tijd zelf te bepalen dat zij zover zijn, en dan ook zelf uit te maken hoe zij inhoud geven aan hun seksuele verlangens. Opvallend is dat jongeren ook bij deze opvatting blijven als er een groot leeftijdsverschil met een partner zou bestaan. In de gesprekken gaven de jongeren aan dat ze een verschil van tien jaar weliswaar niet ideaal vonden, maar dat ze ook in een dergelijke situatie zelf willen bepalen wat ze wel of niet doen.

Zelfs als er sprake is van een verschil van 25 jaar, houden jongeren vast aan het principe van zelfbepaling. Wel ontstond er in de groepsgesprekken waar deze optie ter tafel kwam de nodige verontwaardiging. "Dat heeft iets pedofielerigs," vatte een van de jongeren het samen. Jongeren van twaalf en dertien hadden de grootste bezwaren. Deze leeftijdscategorie vond eerder dat bepaalde 'vergaande seksuele handelingen', zoals geslachtsgemeenschap, misschien verboden zouden moeten zijn. Maar ook de jongsten in het onderzoek kozen uiteindelijk voor het principe dat jongeren zelf moeten uitmaken wat wel of niet kan.

Ouders zijn over het algemeen wat minder tolerant. Zij realiseerden zich wel dat ze uiteindelijk niet in de hand hebben wat hun kinderen op seksgebied uitspoken, maar zeker als er een groot leeftijdsverschil is, willen zij toch liever ingrijpen. [...]

Het is duidelijk dat de maatschappelijke normen tegenover seks met minderjarigen straffer zijn dan pakweg een jaar of tien geleden. Het rapport van het Verwey-Jonker Instituut maakt duidelijk dat er tegelijkertijd onder jongeren een tamelijk liberale en zelfbewuste opvatting bestaat over seks op jonge leeftijd. Het is interessant om te bezien of de politiek en de wetgever - wellicht tegen het 'gesunde Volksempfinden' in - ook dát geluid in de overwegingen meeneemt.

bron: Artikel 'Jongeren principieel voor eigen keuzes in bed - Verwey-Jonker Instituut onderzoekt werking zedenwet' door Marc van Bijsterveldt; De Nieuwe Sekstant; voorjaar 1999