KRO dreigde Jules de Corte met ontslag vanwege optreden bij COC

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De kritische zanger, liedjesschrijver en componist Jules de Corte was een van de allereerste artiesten die het opnam voor homoseksuelen. In december 1956 zou hij optreden bij de kerstviering van het Amsterdamse COC. Toen de KRO dit te weten kwam - doordat zijn optreden werd aangekondigd in het verenigingsblad van het COC - werd Jules voor de keus gesteld om van het optreden af te zien of ontslagen te worden. En omdat Jules zijn broodwinning hard nodig had, restte hem niets anders dan de toenmalige KRO-bestuurders hun zin te geven.

bron: Column 'Jules de Corte zit op zijn wolkje met een glimlach te kijken' door Henk Krol; Gay Krant, nummer 641; 29 januari t/m 18 februari 2011