Kamervragen over netwerksites die inbreuk maken op de Wet bescherming persoonsgegevens

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

(1) Is het waar dat beheerders van internetsites niet controleren of ouders van kinderen onder de 16 jaar toestemming hebben gegeven voordat de persoonsgegevens op de netwerksites komen te staan, zoals verplicht is op grond van artikel 5 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)? Bent u bereid dit te onderzoeken en eventueel de beheerders van de sites erop te wijzen dat zij een wettelijk plicht hebben om de toestemming van de ouders te vragen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat gaat u vervolgens doen als de beheerders van de sites besluiten hun beleid ten aanzien van persoonsgegevens van kinderen tot de 16 jaar niet te wijzigen? (www.hyves.nl/privacy)

(2) Kan het feit dat de persoonsgegevens van deze kinderen op het internet staan problemen voor ze opleveren doordat zij bijvoorbeeld makkelijker te benaderen zijn door loverboys of pedofielen? Zo ja, hoe? Zo neen, waarom niet?

bron: Vragen van de leden Heerts en Bouchibti (beiden PvdA) aan de ministers van Justitie en voor Jeugd en Gezin over netwerksites die inbreuk maken op de Wet bescherming persoonsgegevens; Ingezonden: 5 november 2008