Ketters van het gezinsgeloof

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

In onze streken heerst geen raciale, maar een sexuele apartheid. Hier geldt niet het witte ras maar het gezin als ideaal. Voldoet iemand daar niet aan dan volgt verkettering tot een, sexuele, minderheid. Homo's, pedo's en wat dies meer zij zijn geen bestaande groepen, maar groepen die zijn gemáákt. De vooroordelen over hen bestaan dan ook niet toevallig maar komen logisch uit de gezinsnorm voort. Omdat ze die norm overtreden, zijn ze èn een aparte groep èn worden ze veracht. Sexuele minderheden zijn thuislanden, bedoeld om een zuivere gezinssamenleving veilig te stellen. [...]

Volgens de andere opvatting bestaat de indeling in sexuele meerderheid en minderheden niet als natuurfenomeen, maar wordt ze gemaakt krachtens de gezinsnorm. Sexuele minderheden zijn door die norm in het leven geroepen. Deze visie wijst de weg naar een andere, en naar mijn mening grondiger, aanpak. Willen we de discriminatie bestrijden, dan moeten we het niet meer over minderheden hebben, maar de dwang waarmee de gezinsnorm wordt opgelegd ter discussie stellen.

bron: Artikel 'Ketters van het gezinsgeloof' door Arie Jan Toet (studeerde filosofie en was aktief in diverse werkgroepen van het COC); Uit het boek 'Voor alles pastor - De zorg van Joseph Doucé voor sexuele minderheden'; Dabar / Luyten, Aalsmeer; 1993