Kinderbesnijdenis is uit den boze!

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

[I]n een moderne democratie mag een ieder vrijelijk zelf over eigen lichaam (en geloof) beschikken en daarmee is kinderbesnijdenis dus uit den boze!

bron: Citaat uit een ingezonden brief, 'Ouders mogen niet beschikken over het lichaam van hun kinderen', van P. Braak uit Amsterdam; Metro; 29 maart 2005