Kinderen, seks, wet, justitie

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Intussen hebben organisaties van naam als de Nederlandse Orde van Advocaten, het Nationaal Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid, het Protestants Verbond voor Kinderbescherming, het Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek (NISSO), de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel ABOP, de Protestants Christelijke Onderwijs Vereniging, de NVSH, het COC, Man-Vrouw-Maatschappij, de Nederlandse Vrouwenbeweging, de Algemene Reclasserings Vereniging, de partijbesturen van PvdA, D'66, PPR en PSP, het Politiek Jongerenkontakt (CDA), de Jongeren van de VVD, andere politieke jongerengroepen, en Humanitas zich voor algehele schrapping van de leeftijdsgrens in het strafrecht uitgesproken.

bron: Artikel 'Kinderen, seks, wet, justitie' door Edward Brongersma; Uit 'Kinderen, volwassenen, seksualiteit - Voorzichtige verkenningen op gevaarlijk terrein'; Jeugd en samenleving, nummer 2; februari 1983