Kinderlijk

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

[...] Die homojongeren lezen vermoedelijk de verkeerde homobladen. Bijvoorbeeld bladen die het belangrijker vinden of een of ander prinsje homo is, dan dat er een wet op stapel ligt die het seksuele zelfbeschikkingsrecht van jongeren wil afpakken waardoor vooral homojongeren geschaad zullen worden. In 1969 vond in Nederland de eerste demonstratie van homojongeren plaats tegen de toenmalige leeftijdsgrens van 21 jaar. In het voorliggende voorstel van Justitie worden de seksuele rechten van 12- tot 18-jarigen ernstig aangetast en ik heb nog geen homojongere horen protesteren.

Het COC heeft een voortreffelijk commentaar geschreven op de dreigende aantasting van het seksuele zelfbeschikkingsrecht van jongeren. Helaas heeft Justitie zich weer eens van zijn antihomoseksuele kant laten zien. In strijd met bekende wetenschappelijke onderzoeksgegevens wordt getracht de Amerikaanse antiseks-hysterie ook hier in te voeren. Dat zou een grote bedreiging voor de geestelijke volksgezondheid vormen en net zoals in de VS vele slachtoffers gaan eisen. Justitie vindt het kennelijk belangrijker om net zulke volle gevangenissen te krijgen dan het welzijn van de Nederlandse bevolking serieus te nemen. En waar blijven de homojongeren? Kijken die wel verder dan hun homodisconeusje lang is? [...]

Toch hoop ik dat er nog een paar homojongeren te vinden zijn die het niet pikken dat hun recht op seksuele zelfbeschikking wordt aangetast en die bereid zijn om met het COC de Nederlandse samenleving te waarschuwen voor de mensonterende toestanden die ons bedreigen.

bron: Column 'Kinderlijk' door Prof. dr. Rob Tielman; Gay Krant, nummer 405; 3 maart 2000