Kinderseks

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Met enige verbazing las ik het interview met de heer J. Wilhelmus in NRC Handelsblad van 15 december. Daarin zegt hij, onder meer, dat ik destijds in zijn blad Lolita zou hebben geschreven. De waarheid is dat Lolita enige malen, zonder mijn voorkennis en zonder mij daar achteraf attent op te maken, elders gepubliceerde teksten van mijn hand geheel of gedeeltelijk heeft afgedrukt. Het laatst gebeurde dit in 1981 met een vele bladzijden lang artikel dat ik had geschreven in The British Journal of Criminology, januari 1980. Het gaf grotendeels de inhoud weer van een pleidooi, dat ik enkele jaren eerder had gehouden voor de Hoge Raad in een zaak van sexueel contact met kinderen. Ik heb tegen deze handelwijze van Lolita geprotesteerd.

De heer Wilhelmus beschuldigt mij verder, tegenwoordig "louter uit angst" mijn mond te houden over het thema kinderseks. Wanneer hij kennis had genomen van de veertien artikelen en bijdragen aan verzamelwerken, die alleen al in 1984 van mijn hand over dit onderwerp het licht zagen, zou hij dit wellicht niet hebben gezegd. Maar hij is kennelijk slecht op de hoogte.

bron: Ingezonden brief 'Kinderseks' door Dr. E. Brongersma (Overveen); NRC; 14 januari 1985