Klacht nodig bij vervolgen van seks met jeugdigen

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Het openbaar ministerie kan alleen tot strafvervolging van seksuele handelingen met of tussen jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar overgaan als hierover een klacht wordt ingediend. De grote partijen in de Tweede Kamer hebben gisteravond hun instemming betuigd met een voorstel van die strekking van minister Hirsch Ballin (justitie). De behandeling van een aantal wijzigingen in de zedelijkheidswetgeving is hiermee afgerond.

Het debat werd op 19 oktober geschorst omdat er naar de mening van de Kamer een onrechtvaardig onderscheid was aangebracht tussen seks met jongens of meisjes. Het OM kon in een eerder voorstel ook zelfstandig tot vervolging besluiten bij seksuele handelingen met jongens tussen de 12 en 16 jaar. Bij meisjes kon dit alleen na een klacht. Nu hebben de wettelijke vertegenwoordigers, de kinderen en de Raad voor de Kinderbescherming klachtrecht gekregen.

Ook als er een klacht is ingediend, is het aan het openbaar ministerie om te beoordelen of vervolging op zijn plaats is. Het onderscheid tussen verkrachting en aanranding is komen te vervallen. De term 'vleeschelijke gemeenschap' heeft plaats moeten maken voor het begrip binnendringen.

CDA, PvdA, VVD, D66 en Groen Links waren zeer tevreden met de aangepaste voorstellen. Ook het COC en de NVSH hebben hun instemming betuigd. De minister heeft ook toegezegd dat een jaar na inwerkingtreding van de wettelijke voorzieningen de effectiviteit van de wijzigingen zal worden geëvalueerd.

Het Tweede Kamerlid Van Es (Groen Links) - die gisteren haar laatste parlementaire bijdrage leverde - prees het wetsvoorstel. Met de huidige voorstellen wordt volgens haar "meer ruimte geboden voor gewenste seksuele handelingen en meer bescherming voor de ongewenste handelingen".

bron: 'Klacht nodig bij vervolgen van seks met jeugdigen'; NRC; 7 november 1990