Letten we op? Hoe de rechtsstaat afbrokkelt

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Het ideologisch zwaartepunt van het Hof verschuift met deze benoeming [Amerikaans president Trump schuift conservatieve rechter Amy Coney Barrett naar voren voor de vrijgekomen plek in het Hooggerechtshof] een stuk naar rechts: de nieuwe verhouding is 6-3 in het voordeel van de conservatieven. [...]

De nominatie is één van de meest duidelijke illustraties van het mogelijke terugdraaien van in de afgelopen eeuw verworven vrijheden. Dat gebeurt niet alleen in de VS. In Polen en Brazilië werden progressieve wetten met betrekking tot de LGBT+ gemeenschap al teruggedraaid. In Hongarije werd het transpersonen dit jaar onmogelijk gemaakt om formeel van geslacht te veranderen. De huidige gezondheidscrisis lijkt de LGBT+-discriminatie te versterken, zegt genderhistoricus Jonas Roelens (UGent). Gender theoretica Judith Butler merkt op: "I think we are living in anti-intellectual times".

Het zou arrogant zijn om te denken dat de conservatieve wind die internationaal waait hier niet te voelen zou zijn. Wanneer in de VS - een generatie lang - verworven vrijheden verdwijnen, is het onwaarschijnlijk dat we daar in Nederland niets van zouden merken. Bovendien is die roep om terug te keren naar conservatieve waarden hier ook gaande. Het is geen geheim dat Baudet vindt dat de vrouw teveel vrijheden heeft verworven in de afgelopen eeuw. Uit een onderzoek van Tilburg University kwam naar voren dat de huidige generatie Nederlandse jongeren niet progressiever is dan hun ouders, wat bij afgelopen generaties wel telkens het geval was. Jongeren van nu staan minder positief tegenover abortus, zelfdoding, euthanasie en echtscheiding dan eerdere generaties. [...]

Het lijkt wel alsof we vergeten zijn wat een rechtsstaat is. En eerlijk gezegd kunnen we dat jongeren niet kwalijk nemen. Vakken als maatschappijwetenschappen of geschiedenis worden al jaren niet serieus genomen. Het zijn 'bijvakken' voor een 'pretpakket', waarbij vooral maatschappijleer of burgerschap vaak nog even wordt gegeven door de docent Nederlands of Levensbeschouwing die nog wat uren over had. Een neoliberaal schoolsysteem dat runt op rendementscijfers stimuleert opgroeien tot nuttige, in de economie meedraaiende en producerende burgers; maar niet tot kritische jongeren die weten wat hun rechten en vrijheden zijn, of waarom deze rechten en vrijheden belangrijk zijn.

bron: Artikel 'Letten we op? Hoe de rechtsstaat afbrokkelt' door Lotte Spreeuwenberg (Promoveert aan het Centrum voor Ethiek aan Universiteit Antwerpen); joop.bnnvara.nl/opinies/letten-we-op-hoe-de-rechtsstaat-afbrokkelt; Joop; 28 september 2020