Lezingenserie over de erfenis van '68, clicktivisme, -revoluties en een opstand van de elite

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De jaren zestig was een periode van opstand en collectief verzet. Verschillende groepen knaagden aan de fundamenten van de macht. Wat is er nog over van dat collectieve protest? Hoe opstandig is de moderne digitale mens? In het kader van het Jaar van Verzet organiseert Studium Generale samen met het Oorlogs-en Verzetscentrum Groningen een lezingenserie Voortdurend Verzet. De serie vindt plaats in het Academiegebouw, Broerstraat 5 te Groningen en start op 16 april om 20.00 uur. [...]

[Betreft een van de twee lezingen op 23 april:] Kunst en cultuur bestaan niet zonder verzet. Er moeten immers altijd weer nieuwe beelden worden gevonden voor de voortdurend verschuivende maatschappelijke verhoudingen. Eind jaren zestig zouden Aktie Tomaat en Aktie Notenkraker een eind maken aan een elitaire kunst- en theatercultuur. Nu iedereen erover mag meepraten blijkt kunst verworden tot een neoliberale behoeftebevrediging en is cultuur overgeleverd aan de populistische beeldenstorm tegen sesksime, kinderporno, racisme, fascisme en zogenaamde linkse kunst. Coen Simon pleit voor een herleving van de kunstkritiek en een opstand van de elite. Aktie Delikaat!

bron: Artikel 'Lezingenserie over de erfenis van '68, clicktivisme, #-revoluties en een opstand van de elite'; Artikel geplaatst door: Albert-Jan Garama; www.gezinsbode.nl/nieuws/80315/lezingenserie-over-de-erfenis-van-68-clicktivisme-revoluties-en-een-opstand-van-de-elite/; Groninger Gezinsbode; 8 april 2018